• 2013-02-20 Tagit bort starts, results och live, ersätts av fältet state som innehåller starts/results/live
 • 2012-04-25 Nytt attribute club_svrf_no och club_group på Startlista
 • 2011-06-27 Dokumentation för riders och horses
 • 2011-06-13 Nytt attribute på Start, result_preview som innehåller en sammanställning tex 73.323%, 0/44.54, 43.2 Straff, Tot. 8 fel.
 • 2011-06-09 Tagit bort activites

Equipe Onlines API är ett sätt för dig att automatisera din interaktion med Equipe Online-systemet.
Med detta API kan du skapa egna script och applikationer.
Klicka på länkarna för att testa vad apiet returnerar. Krävs att man väljer ett id på vissa adresser.

Beskrivning

Lista - Returnerar en lista över aktuella tävlingar.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

Frivilliga parametrar

group - asvh/svrf/srl

   Api loader
  
(Visar max 5 tävlingar här)
Beskrivning

Lista - Returnerar en lista över tävlingar för en specifik klubb.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

Frivilliga parametrar

group - asvh/svrf

   Api loader
  
(Visar max 5 tävlingar här)
Beskrivning

Enskilt objekt - Returnerar en specifik tävling.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

   Api loader
  
Beskrivning

Returnerar tidschemat/dagsprogrammet för en specifik tävling.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

   Api loader
  
Beskrivning

Returnerar en startlista över ekipage för en specifik klass/avdelning för en specifik tävling.
Varje start som listas är kopplad till en ryttare, häst och klubb.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

   Api loader
  
Beskrivning

Returnerar en resultatlista för en specifik klass/avdelning för en specifik tävling.
Varje start som listas är kopplad till en ryttare, häst och klubb.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

   Api loader
  
Beskrivning

Returnerar ryttarinfo och dess alla starter och händelser för en specifik tävling.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

Parametrar

meeting_id - id på tävlingen där ryttaren startar

   Api loader
  
Beskrivning

Returnerar förteckning över alla ryttare för en specifik tävling.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

   Api loader
  
(Visar max 5 starter här)
Beskrivning

Returnerar förteckning över alla hästar för en specifik tävling.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

   Api loader
  
(Visar max 5 starter här)
Beskrivning

Returnerar en lista över en klubbs alla starter.
Varje start som listas är kopplad till en ryttare, häst och klubb.

Accepterar

HTTP GET Request

Returnerar

JSON

Frivilliga parametrar

per_page - Antal starter per sida

page - Aktuell sida

svrf_no - Klubbens SvRF nummer

days_ago - Hur många dagar tillbaka

   Api loader
  
(Visar max 5 starter här)