Medelsvår A:1

Edition 2003, bana 60 m, maxpoäng 430, tid ca 5,5 min

  Plats Rörelse Koeff
1 A
X
XC
Inridning i samlad galopp
Halt - hälsning
Samlad trav
2 C
CM
MXK
Höger varv
Samlad trav
Ökad trav
3 KAF Samlad trav
Övergångarna - samlad trav - ökad trav -samlad trav
4 FB Vänster öppna
5 BXE Halvcirkel till vänster med 10 m diameter
följd av halvcirkel till höger med 10 m diameter
6 EG
GC
C
Höger sluta
Samlad trav
Vänster varv
7 CH
HXF
Samlad trav
Ökad trav
8 FAK Samlad trav
Övergångarna samlad trav - ökad trav - samlad trav
9 KE Höger öppna
10 EXB Halvcirkel till höger med 10 m diameter
följd av halvcirkel till vänster med 10 m diameter
11 BG
GC
C
CM
Vänster sluta
Samlad trav
Höger varv
Samlad trav
12 MRIS Samlad skritt 2.0
13 SELF Ökad skritt 2.0
14 FA
AK
Samlad skritt
Samlad höger galopp
15 KX Höger sluta
16 XI
I
IGC
C
CH
Samlad galopp
Galoppombyte i språnget
Samlad galopp
Vänster varv
Samlad galopp
17 HX
Mellan H och X
Samlad galopp
Halvpiruett till vänster
2.0
18 H Galoppombyte i språnget
Samlad galopp
19 HCM
MXK
Samlad galopp
Ökad galopp
20 K
KA
Övergång till samlad galopp och galoppombyte i språnget
Samlad galopp
21 A

AF
Halt - ryggning 4 steg -
omedelbar framridning i samlad galopp
Samlad galopp
22 FX Vänster sluta
23 XI
I
IGC
C
CM
Samlad galopp
Galoppombyte i språnget
Samlad galopp
Höger varv
Samlad galopp
24 MX
Mellan M och X
Samlad galopp
Halvpiruett till höger
2.0
25 M Galoppombyte i språnget
26 MCH
HXF
Samlad galopp
5 galoppombyten i vart tredje språng
2.0
27 FA
A
AX
X
Samlad galopp
Vänd rätt upp
Samlad galopp
Halt - hälsning
1 Gångarter (frihet, renhet och regelbundenhet) 2.0
2 Framåtbjudning (vilja att röra sig framåt, elasticitet,
mjukhet i ryggen och bakbensengagemang)
2.0
3 Lösgjorhet (eftergift på tygeln, formen, accepterande av bettet; harmoni, lätthet
och mjukhet vid rörelsernas utförande, uppmärksamhet, förtroende och lydnad)
2.0
4 Ryttarens sits och hållning - korrektheten och finheten i samt effekten av hjälperna 3.0
5 Korrektheten i uppvisningen (hörnpasseringar, ridningen
mellan rörelserna, programlinjernas följande)
2.0