Grand Prix Kür 2009/18

Elite | Horse | Dressage
Saturday 28 August 2021
Sign in to follow riders and horses
Rank
1
Prize
2000
E Trond Asmyr
71.000 Tech
73.200 Art
72.100 (1)
H Øivind Instefjord Ødemotland
69.750 Tech
74.000 Art
71.875 (1)
C Rune Mæle
73.000 Tech
78.600 Art
75.800 (1)
M Lone Dichmann
71.500 Tech
74.000 Art
72.750 (1)
B Torunn Knævelsrud
70.500 Tech
78.000 Art
74.250 (1)
Total
73.355 (1)

Grand Prix Kür FEI 2009/18

Edition 2020, course 20x60, max points 400, time ca 5.75 min

  Keyword Coeff E H C M B
Marks
1 Samlet skritt 7 7 6.5 6.5 6.5
2 Øket skritt 7.5 7 7.5 7 7
3 Travers til høyre 7 7.5 8 7.5 7
4 Travers til venstre 7.5 7 7.5 7.5 7
5 Øket trav 7 7.5 8 7.5 7.5
6 Travers til høyre 7 7 7 7.5 7
7 Travers til venstre 7 7 7 7.5 7
8 Øket galopp 7.5 7 8 7.5 7.5
9 Changementer (2) 4.5 4 5 5 6.5
10 Direkte changementer 8 7.5 8 7.5 7.5
11 Piruett til høyre ×2 7.5 7.5 8 7.5 8
12 Piruett til venstre ×2 8 7.5 8 7.5 8
13 Passage ×2 7 7 7 7 7
14 Piaffe ×2 6.5 6.5 6.5 7 6
15 Overgangene fra passage til piaff og omvendt 7 7 6.5 7 7
16 Holdt 7 7 8 7 5.5
17 Rytme ×4 7.2 7.2 7.6 7 8
18 Harmoni ×4 6.8 7 7.5 7 7
19 Koreografi ×4 7.3 7.5 7.5 8 8
20 Vanskelighetsgrad ×4 7.3 7.3 7.7 7 7.5
21 Musikk ×4 8 8 9 8 8.5
Fradrag for feil
Tidsfeil